Goed passend onderwijs binnen Samenwerkingsverband IJmond

Wat doet het Samenwerkingsverband IJmond?
Scholen en hun besturen zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het realiseren van het onderwijsaanbod. Het SWV PO IJmond ondersteunt, faciliteert in financiële middelen en verleent diensten aan scholen en ouders, om goed passend onderwijs te kunnen waarmaken.

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zijn vanuit het SWV PO IJmond voor iedere school consulenten en specialisten beschikbaar die samen met school, ouders en eventuele andere betrokkenen voor en mét deze kinderen een aanpak bedenken en uitvoeren die voor deze leerling, de leerkracht en ouders werkt. Dit noemen we arrangeren. Arrangeren is doen wat nodig is zodat een leerling zich optimaal kan ontwikkelen.

Enkele uitgangspunten van SWV PO IJmond:
• Elke school gaat uit van de mogelijkheden van een kind. Voor een kind betekent dat: ik hoor erbij,   ik kan het, ik kan het zelf.
• Kinderen ontwikkelen zich beter op school als de samenwerking tussen ouders en school goed is.
• We beogen dat alle scholen samen een breed scala aan specifieke expertise ontwikkelen, zodat      het dekkend aanbod gerealiseerd is en ieder kind in de buurt naar school kan gaan.

 Voor meer informatie klikt u op onderstaande link:
Passend Onderwijs IJmond