Kanjertraining
Wij zijn een Kanjerschool en geven lessen Kanjertraining. In de Kanjertraining wordt onderscheid gemaakt tussen hoe je bent en hoe je doét. Kern van de Kanjertraining is met elkaar omgaan op basis van vertrouwen en respect. We  benoemen gedrag door er een kleur, pop of dier aan te koppelen.
We leren de kinderen dat ze een keuze hebben in het gedrag dat ze laten zien.  

                                                                

Daarnaast gaat de Kanjertraining om groepsvorming. Als kinderen zich veilig voelen in een groep en elkaar kennen, komt vervelend (pest)gedrag aanzienlijk minder voor. Kanjertraining leert kinderen op een goede manier voor zichzelf op te komen en maakt ze bewust van wat hun gedrag bij anderen teweegbrengt. Dit doen we door wekelijkse lessen en oefeningen in de groepen 1 t/m 8.