Partners

Onze school werkt onder andere samen met peuteropvang het Kleine Atelier en naschoolse opvang Het Atelier, beide van Stichting Welschap. Deze opvang is in ons gebouw gevestigd.
Ook werken wij samen met Passend Onderwijs IJmond.