Ons team

Wij hebben een hecht en betrokken team dat graag en goed met elkaar samenwerkt. Samen geven wij vorm en inhoud aan het onderwijs, zodat alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen en tot leren kunnen komen.

Ons team bestaat uit:
  • Directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De directie Virginija Guidate.
  • Groepsleerkrachten: zijn verantwoordelijk voor de groep. 
  • Zorgcoördinatoren: Zij coördineren de extra zorg en begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. Samen met de directie, leerkracht, ouders -en eventueel externe- zoeken ze naar oplossingen. De zorgcoördinator voor de onderbouw is Wendy Lith en voor de bovenbouw is dit Astrid Kaandorp.
  • Vakleerkracht bewegingsonderwijs: Hij (Dennis Paape) zorgt 5 dagen in de week voor de gymlessen van groep 1 t/m 8.
  • Onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners: verrichten leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning.
  • Secretaresse: Caroline Mulder ondersteunt  de directie en de zorg coördinatoren in de uitvoering van hun werkzaamheden.
  • Conciërge: Ton Kleijne zorgt voor het algemeen onderhoud van de school