Ons team

Wij hebben een hecht en betrokken team dat graag en goed met elkaar samenwerkt. Samen geven wij vorm en inhoud aan het onderwijs, zodat alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen en tot leren kunnen komen.

Ons team bestaat uit:
  • Directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De directeuren zijn Annemiek van Leeuwen en Marion van der Helm. Zij vormen samen de directie want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.
  • Groepsleerkrachten: zijn verantwoordelijk voor de groep. 
  • Bouwcoördinatoren: drie leerkrachten (Marianne, Irene en Marijke) hebben de taak als bouwcoördinator en zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de onder-, de midden- en de bovenbouw.
  • Zorgcoördinatoren: Zij coördineren de extra zorg en begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. Samen met de directie, leerkracht, ouders -en eventueel externe- zoeken ze naar oplossingen. De zorgcoördinator voor de onderbouw is Wendy Lith en voor de bovenbouw is dit Astrid Kaandorp.
  • Vakleerkracht bewegingsonderwijs: Hij (Dennis Paape) zorgt 5 dagen in de week voor de gymlessen van groep 1 t/m 8.
  • Onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners: verrichten leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning.
  • Secretaresse: Caroline Mulder ondersteunt  de directie en de zorg coördinatoren in de uitvoering van hun werkzaamheden.
  • Conciërge: Ton Kleijne zorgt voor het algemeen onderhoud van de school