Peuteropvang het Kleine Atelier

Peuteropvang is opvang op 2 vaste dagdelen per week, of 4 vaste dagdelen bij een VVE-indicatie. Wij vangen de kinderen op in een ruimte die voor peuters veilig en uitdagend is. Peuters kunnen zo spelenderwijs leren omgaan met andere kinderen. Een peutergroep bestaat uit maximaal 15 peuters. De kinderen worden begeleid door gekwalificeerde pedagogisch medewerkers van Welschap Kinderopvang.

Voor kinderen die na de peuteropvang doorstromen naar een van de kleutergroepen op De Lunetten, is er een warme overdracht vanuit de pedagogisch medewerker met de leerkrachten van de kleuterklas.

Openingsdagen /-tijden

De peuteropvang is alleen open op de ochtenden in de schoolweken van 8.15 uur tot 12.15 uur. ’s Middags en in de schoolvakanties is de peuteropvang gesloten. Kinderen met een VVE-indicatie komen 4 dagdelen.

Kosten

Vanaf 1 januari 2018 valt peuteropvang onder de Wet Kinderopvang. Ouders die recht hebben op kinderopvang-toeslag betalen (net als bij het kinderdagverblijf) een uurtarief. Een (groot) deel van de kosten kunnen zij via de kinderopvangtoeslag weer terugkrijgen. Deze toeslag kunnen ouders aanvragen bij de belastingdienst. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van de gemeente. Zij betalen daarbij een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De 4 dagdelen voor kinderen met een VVE-indicatie worden volledig gesubsidieerd door de gemeente, ongeacht het inkomen van ouders.

Inschrijven en meer informatie

Voor inschrijven en meer informatie kunnen ouders terecht op de website:

www.welschapkinderopvang.nl

of contact opnemen met ons bureau Kinderopvang, T 0251 245464 of

E kinderopvang@welschap.nl.