Veiligheid 
We vinden het belangrijk om een veilige school te zijn met een persoonlijke sfeer. Kinderen werken samen, spelen samen en leren samen en voelen zich verantwoordelijk voor zichzelf, de ander en de omgeving. Daarin is een open en respectvolle communicatie met elkaar belangrijk. Onze leerlingen zijn gemotiveerd, creatief en kritisch in denken en doen. Ons uitgangspunt is dat kinderen zich thuis voelen op De Lunetten, zich gerespecteerd voelen en ervaren dat er voor iedereen belangstelling en aandacht is.
De samenwerking tussen ouders en leerkrachten is een voorwaarde voor een optimale ontwikkeling van de kinderen. Een goed pedagogisch klimaat is de basisvoorwaarde voor het bereiken van positieve resultaten.
Om bovenstaande te realiseren, werken we o.a. met de Kanjertraining. Het team is getraind om Kanjerlessen in de groepen 1 t/m 8 te geven.