Brede ontwikkeling
We leven in een complexe, dynamische maatschappij. Om onze kinderen in die maatschappij te laten slagen zorgen wij voor de overdracht van kennis en sociale vaardigheden, van normen en waarden. Op De Lunetten streven we groei na in de breedste zin. Op school leer je immers. We willen ook dat de kinderen het geleerde kunnen en durven gebruiken. De vakken rekenen, taal en lezen vormen de kern van het onderwijs; zij zijn de basis voor iedere andere ontwikkeling. Onze leerlingen leren op verschillende manieren en in een verschillend tempo. Ieder kind is uniek. Het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de leerlingen, opdat ieder kind optimale resultaten bereikt.