Wat is de Ouderraad 

Taken Ouderraad 
De belangstelling voor- en de betrokkenheid van ouders bij de school te bevorderen.
Bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten.
Activiteiten voor en door de leerlingen (mede) organiseren. Voorbeelden hiervan zijn Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Avond-4-daagse en de afscheidsavond van groep 8.
Wij leveren tevens aan bijdrage aan de nieuwsbrief van de school: De Bijblijver

Wie zijn wij 
Wie zitten er in de Ouderraad? 
De Lunetten heeft een oudervereniging waarvan iedere ouder die een kind op school heeft, automatisch lid is. Ouders laten zich op school vertegenwoordigen door de Ouderraad. Wilt u zich aansluiten bij de Ouderraad, neem dan contact op met de Ouderraad. 

De samenstelling van de ouderraad:
Een voorzitter en ca. 10 leden/ ouders die elk zo hun eigen kwaliteiten en .
De leden van de Ouderraad willen graag weten wat er onder de ouders leeft. 
De Ouderraad is per mail bereikbaar via: ouderraad.lunetten@gmail.com

De Ouderraad is ook te vinden op social media: Instagram en Facebook
 
Vergaderdata   
 
Vergaderingen
De Ouderraad vergadert circa 6 keer per jaar. Daarbij is altijd een leerkracht aanwezig. Dit gaat om een leerkracht die op dat moment Eventmanger is en alle feesten en activiteiten (samen met collega's en de Ouderraad) orginiseert. Hij/zij is tevens voorzitter van de Ouderraad. Wilt u een vergadering bijwonen? Dat kan. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de lerarenkamer. Via de mail van de Ouderraad kunt u de vergaderdata opvragen.

 

Schoolkassa

De ouderbijdragen worden op een eenvoudige manier geïnd via het digitale systeem Schoolkassa. Per bijdrage ontvangen de ouders een mail van Fedra / WIS Collect. Via een link in de mail kunt u de bijdrage(n) rechtstreeks met Ideal betalen. Soms komt de e-mail in  uw spam terecht, controleert u die ook?

 

Wilt u wel, maar kunt u niet betalen?

De gemeentes bieden ouders die leven van een minimuminkomen de mogelijkheid om een tegemoetkoming te krijgen voor deze kosten.

U kunt hierover meer informatie krijgen  via onderstaande link:
tegemoetkoming gemeente Heemskerk
tegemoetkoming gemeente Beverwijk