Wat is de Ouderraad
 

Taken Ouderraad 
De belangstelling voor- en de betrokkenheid van ouders bij de school te bevorderen.
Bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten.
Activiteiten voor en door de leerlingen (mede) organiseren. Voorbeelden hiervan zijn Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Sportdag, Avond-4-daagse en de afscheidsavond van groep 8.
Het vaststellen van de ouderbijdrage
Door middel van de informatief een bijdrage leveren aan onze nieuwsbrief: De Bijblijver. 

Wie zijn wij 
Wie zitten er in de ouderraad? 
De Lunetten heeft een oudervereniging waarvan iedere ouder die een kind op school heeft, automatisch lid is. Ouders laten zich op school vertegenwoordigen door de Ouderraad. De leden worden op de jaarlijkse vergadering (meestal in oktober) door alle ouders gekozen. 

De samenstelling van de ouderraad:
Een voorzitter, penningmeester, secretaris en ca. 10 leden/ ouders.
De leden van de Ouderraad willen graag weten wat er onder de ouders leeft. 
De Ouderraad is per mail bereikbaar via ouderraad.lunetten@kbslunetten.nl 
 
Vergaderdata   
 
Vergaderingen
De Ouderraad vergadert circa 6 keer per jaar. Daarbij is altijd een lid van de directie aanwezig. Wilt u een vergadering bijwonen? Dat kan. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de lerarenkamer. Via de directie kunt u de vergaderdata opvragen.


Schoolkassa
De ouderbijdragen worden op een eenvoudige manier geïnd via het digitale systeem Schoolkassa. Per bijdrage ontvangen de ouders een mail van Fedra / WIS Collect. Via een link in de mail kunt u de bijdrage(n) rechtstreeks met Ideal betalen. Soms komt de e-mail in  uw spam terecht, controleert u die ook?

Wilt u wel, maar kunt u niet betalen?
De gemeentes bieden ouders die leven van een minimuminkomen de mogelijkheid om een tegemoetkoming te krijgen voor deze kosten.
U kunt hierover meer informatie krijgen  via onderstaande link:
tegemoetkoming gemeente Heemskerk
tegemoetkoming gemeente Beverwijk