schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie:
12-10-2020 t/m 16-10-2020
Kerstvakantie:
21-12-2020 t/m 01-01-2021
Voorjaarsvakantie:
22-02-2021 t/m 26-02-2021
Goede Vrijdag en Pasen:                                                                                
02-04-2021  t/m 05-04-2021                                                                
Koningsdag:                                                                                
27-04-2021
Meivakantie (inclusief Hemelvaartsdag):  
03-05-2021 t/m 14-05-2021
Pinksteren:
24-05-2021
Zomervakantie:
09-07-2021 t/m 20-08-2021
 
Studiedagen 

Dinsdag 22-09-2020
Maandag 09-11-2020
Vrijdag 04-06-2021
Maandag 21-06-2021